انجمن منتقدان فیلم های منتخب جشنواره 33 را در خانه سینما نمایش می دهد

برنامه نمایش فیلم ها در سالن سیف الله داد:

دوشنبه 4 اسفند: ساعت 15 خداحافظی طولانی، ساعت 17 بوفالو، ساعت 19 جامه دران

سه شنبه 5 اسفند: ساعت 17 مرگ ماهی، ساعت 19 چاقی

چهارشنبه 6 اسفند: ساعت 15 شیفت شب، ساعت 17 احتمال باران اسیدی، ساعت 19 خانه دختر 

پنجشنبه 7 اسفند: ساعت 15 ناهید، ساعت 17 چهارشنبه نوزده اردیبهشت، ساعت 19 در دنیای تو ساعت چند است؟

شنبه 9 اسفند: ساعت 17 پدر آن دیگری

ورود برای اعضای خانه سینما و منتقدان آزاد است.

/ 0 نظر / 27 بازدید