پست های ارسال شده در مهر سال 1393

آغاز داوری آثار چهارمین جشنواره نوشتار سینمایی

داوری آثار چهارمین جشنواره نوشتار سینمایی با حضور پیشکسوتان و خبرگان عرصه نقد و نوشتار سینمایی، استادان روزنامه نگاری و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید