پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

طوسی در شورای عالی داوری خانه سینما

نماینده انجمن منتقدان عضو شورایعالی داوری خانه سینما شد نماینده انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران عضو شورایعالی داوری خانه سینما ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

کثیریان رئیس انجمن منتقدان سینمایی شد

کثیریان رئیس انجمن منتقدان سینمایی شد در انتخابات داخلی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران کیوان کثیریان به عنوان رئیس شورای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

مهلت شرکت در جشنواره نوشتار سینمایی تمدید شد

مهلت شرکت در جشنواره نوشتار سینمایی تمدید شدمهلت شرکت در چهارمین جشنواره نوشتار سینمایی تا پایان اردیبهشت 93 تمدید شد.به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید