پست های ارسال شده در آبان سال 1392

انتخابات داخلی انجمن منتقدان سینمایی / صلح جو رییس شد

انتخابات داخلی انجمن منتقدان سینمایی برگزار شد انتخابات داخلی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در خانه سینما برگزار شد. به گزارش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید