پست های ارسال شده در مهر سال 1392

مجمع عمومی انجمن منتقدان برگزار می شود/ داوران انجمن در جشنواره کودک

مجمع عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی برگزار می شودمجمع عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی چهارم آبان ماه برگزار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید