پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

بیانیه انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران درباره تغییرات برنامه هفت

بیانیه انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران درباره تغییرات برنامه هفت تغییرات شتابزده و غیر کارشناسی در تنها برنامه سینمایی ایران ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید