پست های ارسال شده در دی سال 1390

انجمن منتقدان موفقیت «جدایی نادر از سیمین» در جوایز گلدن گلوب را تبریک

 شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در پی اهدای جایزه گلدن گلوب به فیلم «جدایی نادر از سیمین» ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید

شورای مرکزی انجمن منتقدان کامل شد

شرکا، نقیبی و عصر‌آزاد به شورای مرکزی انجمن منتقدان اضافه شدند مجمع عمومی سالیانه انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران تشکیل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید