پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

چهارمین جشن انجمن منتقدان به زمان دیگری موکول شد

تاریخ دقیق جشن متعاقباً اعلام می‌شود؛ چهارمین جشن انجمن منتقدان به زمان دیگری موکول شد برپایی چهارمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 29 بازدید