شورای برگزاری جشن منتقدان

شورای برگزاری جشن منتقدان سینمایی معرفی شدند

 

شورای برگزاری جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمای ایران معرفی شدند   

 

به گزارش روابط عمومی جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران، برگزاری این جشن در قالب کمیته‌‌های مختلف شامل کمیته انتخاب و ارزشیابی ،علمی و پژوهشی، روابط عمومی، تبلیغات، تشریفات، مالی و اداری، امور برنامه‌ها و پیگیری و هماهنگی سازمان‌دهی شده است

بنابراین گزارشمسئولان برگزاری کمیته‌های مختلف به این ترتیب معرفی شدند: سعید مستغاثی کمیته علمی و پژوهشی، کیوان کثیریان کمیته انتخاب و ارزشیابی، یزدان عشیری کمیته روابط عمومی، کامران ملکی و جعفر گودرزی کمیته تشریفات، رامتین شهبازی کمیته برنامه‌ها، امیرحسین تاجبخش کمیته تبلیغات، زهرا مشتاق کمیته مالی و اداری و علی علایی کمیته پیگیری و هماهنگی.

جشن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران با پیش‌بینی دهها برنامه شامل تجلیل از برگزیدگان جشنواره‌های معتبر سینمایی، قدردانی از مدیران ارشد فرهنگی، معرفی منتقدان و رسانه‌های برتر و پاسداشت خدمات فعالان عرصه نقد و نوشتار سینمایی برگزار می‌شود

/ 0 نظر / 9 بازدید