اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن به حدنصاب نرسید

اولین جلسه  مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن به حدنصاب نرسید.

در این مجمع که قرار بود روز شنبه 17 آبان در سالن سیف الله داد برگزار شود حدود 45 نفر حاضر شدند که مجمع به حدنصاب نرسید و به نوبت دوم موکول شد.

گزارش عملکرد یکساله هیات مدیره و گزارش بازرس دستور جلسه این مجمع بود.

/ 0 نظر / 19 بازدید