دیدارهای برون سازمانی شورای مرکزی

 شورای مرکزی با رییس شورای شهر، رییس مرکز گسترش و رییس موزه سینما دیدار کرد.

این دیدارها با هدف طرح همکاری های مشترک دوجانبه و جذب مشارکت در جشن منتقدان و جشنواره نوشتار سینمایی صورت گرفت.

در دیدار با مهدی طباطبایی نژاد رییس مرکز گسترش، جواد طوسی، جعفر گودرزی، سحر عصرآزاد و اسماعیل میهن دوست حضور داشتند.

در دیدار با احمد مسجدجامعی رییس شورای شهر، کیوان کثیریان، جواد طوسی، اسماعیل میهن دوست، زهرا مشتاق، کامران ملکی و جعفر گودرزی حاضر بودند.

در دیدار با محمد حیدری رییس موزه سینما نیز کیوان کثیریان، زهرا مشتاق و اسماعیل میهن دوست حضور داشتند.

سال گذشته نیز دیدارهایی مشابه با رییس سازمان سینمایی(دکتر ایوبی) و رییس موسسه تصویرشهر (هادی منبتی) انجام کرفته بود.

/ 0 نظر / 23 بازدید