یادداشت رضا صائمی درباره جشن هشتم/خانم زارعی شما بازیگرید نه قهرمان ملی!

مریلا زارعی بازیگر خوبیست. بازیگر خوبی شد! اما نه به آن اندازه ای که خودش گمان می کند! نه به آن گمانی که خیال می کند محبوب است! "خود قهرمان پنداری" یکی از مشکلاتی است که برخی از بازیگران ما به آن دچارند! خود را گنج می دانند اما موجب رنج دیگران می شوند! همیشه از نخوت و خودشیفتگی و ادا و اطوارهای او منزجر بودم! به تواضعی که ندارد و ادایش را در می آورد! حرف های دیشبش در جشن انجمن و لحن خودخواهانه ای که با مظلوم نمایی ،حق به جانبش می کند،منزجر کننده بود! و من چقدر در آن لحظه مجذوب طرز نگاه مازیار میری به او بودم تا جدی گرفتن سخنان بازیگری که حالا بعد از شیار 143 گمان می کند یک قهرمان ملی است! یک قدیسه و خواهر روحانی! گمان می کند که اسوه و اسطوره زن بودن است! منت و فخری در نگاهش موج می زند که به همان اندازه که نگاه ترانه علی دوستی،دوست داشتنی است،دافعه انگیز است!
بازیگر خوب فقط بازیگر خوب است،محبوبیت محصول حرفه ای بودن نیست،برآمده از منش و ذات بازیگر است که نمی توان آن را بازی کرد باید باورش کرد

/ 0 نظر / 17 بازدید