تعاونی مسکن خانه سینما کاملا مستقل است و ارتباطی با انجمن منتقدان ندارد

هیئت مدیره و بازرس شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضاء خانه سینما با انتشار متنی اعلام کرد تعاونی مسکن کارکنان و اعضاء خانه سینما کاملا مستقل است.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

نظربه اینکه شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضاء خانه سینما به شماره ثبت 126118 از سال 1391 به عنوان شخصیت حقوقی مستقل مندرج در قانون تجارت ایران و قانون بخش اقتصاد تعاون جمهوری اسلامی ایران شروع به فعالیت نموده است،لذا شرکت تعاونی مذکور در کلیه امور اجرایی، اداری و مالی خود هیچگونه وابستگی تشکیلاتی به هیچ نهاد حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی نداشته و ندارد و کلیه امور تعاونی در قالب ارکان مندرج در اساسنامه از طریق مجامع عمومی و هیئت مدیره و بازرس قانونی و روح کلی قانون تعاون و اساسنامه تعاونی قابل انجام و پیگیری خواهد بود.

 بدیهی است هر گونه پیگیری جهت استیفای حقوق اعضای محترم تعاونی فقط از طریق ارکان تعریف شده در اساسنامه قابل تعقیب خواهد بود و مراجعه اعضای محترم تعاونی به نهادهای محترم دیگر از جمله «خانه سینما» و«انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران» فاقد هر گونه محمل قانونی است و مفید به فایده نخواهد بود. یادآوری میشود همواره هیئت مدیره و بازرس قانونی تعاونی، آمادگی پاسخگویی و رفع هرگونه شبهاتی که در ذهن اعضای محترم تعاونی است را خواهند داشت و رسالت اصلی تعاونی پاسخگویی به اعضای محترم بوده، هست و خواهدبود.

لینک در ایلنا

/ 0 نظر / 24 بازدید