مدیر اجرایی جشن منتقدان منصوب شد

جعفر گودرزی به عنوان مدیر اجرایی هشتمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران منصوب شد.

جواد طوسی؛ دبیر هشتمین جشن انجمن منتقدان، جعفر گودرزی را به عنوان مدیر اجرایی این جشن معرفی کرد.

کیوان کثیریان، کامران ملکی و علی علایی کمیته جشن را تشکیل می دهند. همچنین سحر عصرآزاد به عنوان مدیر روابط عمومی هشتمین جشن فعالیت خواهد کرد.

هشتمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران مردادماه امسال برگزار می شود.

/ 0 نظر / 17 بازدید