داوران انجمن منتقدان در جشنواره فیلم شهر معرفی شدند

انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر را داوری می کند.
به گزارش روابط عمومی انجمن، سه منتقد و نویسنده سینمایی بخش مسابقه این جشنواره را از نگاه خود داوری خواهند کرد.
محسن بیگ آقا، شاپور عظیمی و علیرضا غفاری داوران انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی هستند که سی فیلم بخش مسابقه را داوری خواهند کرد.
پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر از سوم تا دوازدهم خردادماه در تهران برگزار می شود.
/ 0 نظر / 22 بازدید