یادداشت سعید عقیقی درباره جشن هشتم منتقدان

"علی عباسی تقدیم می کند...."

امشب در جشن منتقدان، از او تجلیل شد. هنگامه،صمد و قالیچه ی حضرت سلیمان، رضا موتوری،تنگنا، تنگسیر، شام آخر، پنجره، حسن کچل و سوته دلان، چند نمونه از مهم ترین فیلم هایی ست که او تهیه کرده. " سینمای میانه" به تهیه کنندگانی چون او نیاز داشت و مثل او در میان تهیه کنندگان بخش خصوصی زیاد نبود.او بعد از انقلاب کوشید با تولید فیلم جایزه(علی رضا داوود نژاد) و جعفرخان از فرنگ برگشته(علی حاتمی) کارش را ادامه دهد.اما نشد. او،به همراه صیاد و میثاقیه، ضلع سوم مثلث فیلم سازی را که تولید فیلم باشد، جدی گرفت و با انتخاب چهره های جوان و فیلم نامه های جدید، سعی کرد فرمول های تازه را نیز امتحان کند.کار با محمد متوسلانی(در سازش)،نصرت کریمی(در خانه خراب) و فرزان دلجو، علی رضاداوود نژاد و شهیار قنبری، در همین مسیر قابل توضیح است.به یاد نمی آورم که کسی در سال های اخیر، به او توجهی نشان داده باشد.وقتی علی حاتمی خواست از تلویزیون به سینما بازگردد، او بود که با پذیرش تولید فیلم سوته دلان، زمینه را برای ادامه ی فعالیت اش فراهم کرد.باز هم منتقدان.

***

متاسفانه به جشن منتقدان نرسیدم.اما به دوستانم خسته نباشید می گویم و سلیقه ی همکاران را در اهدای جوایز اصلی می ستایم:فیلم های کیانوش عیاری و مهدی باقری و برادران ستوده و .....خانه ی پدری، که سرانجام ستایش اصلی از سوی منتقدان نصیب اش شد. فیلمی که بی تردید در میان پنج فیلم برگزیده ی دهه ی 1380 است و جای خود را بی هیچ امتیاز و اغماضی در تاریخ سینمای ما بازخواهد کرد.

/ 0 نظر / 19 بازدید